SBaK Öst

Medlemsskap

MEDLEMSKAP I SVENSKA BASSET KLUBBEN

 

Har du en basset, eller är intresserad av att skaffa dig en basset och inte är medlem i Svenska Bassetklubben?

 

Du blir medlem på följande sätt:

Betala in medlemsavgiften på postgiro 79 08 27-0 (Svenska Bassetklubben) Skriv namn, adress, postadress och telefonnummer på postgiroavin och skriv "önskar bli medlem"

 
 

Avgifter  
Ordinarie medlem  220:--
Familjemedlem   80:--
Nya medlemmar, som inrapporteras av uppfödare vid valpköp 0:--

 

OBS! När inrapportering av nya medlemmar görs av uppfödare, vid valpköp tillSBaK så bjuder SBaK den nya medlemmen på ett gratisår. Anmälan görs då till SBaK:s kassör enligt kontaktuppgifter nedan.

 

Frågor angående medlemsskap:

Kontakta vår kassör Christina Järveback 026-993 66, 070-609 43 52 dalsangs@hotmail.com

Som medlem kan du bland annat..

  • Starta på drevprov och viltspårprov arrangerade av SBaK´s Lokalklubbar.

  • Att kunna ställa ut på SBaKs utställningar.

  • Få info om aktuella täckhundar, parningar och valpkullar.

  • Information om aktiviteter i SBaK via vår tidskrift Bassetbladet, som  utkommer med 4 nr/år

  • Information om aktiviteter i din lokalklubb.

  • Att kunna påverka klubben genom att ställa motioner och rösta på delegater till klubbens högsta organ, Bassetfullmäktige, vartannat år.