Valberedningen till årsmötet 2015

 

 Bo Ehlin  0382 - 530 14

Birgitta Hemmingsson 073-980 32 28

Catrin Hultén 0737-48 15 68

 

Vad gör en valberedning?

Alla de som sitter i styrelsen väljs av de klubbmedlemmar som kommer till lokalavdelningens årsmöte. De väljs att sitta i styrelsen på en tid av ett eller två år. Ordförande och suppleanterna väljs på ett år medan övriga s.k. ledamöter välja på två år. Utöver dem som sitter i styrelsen så ska de medlemmar som kommer till årsmötet även välja revisorer som ska granska avdelningens verksamhet och ekonomi. Många av de som sitter i en styrelse sitter i mer än en s.k. mandatperiodstid, alltså, de blir omvalda att sitta i ytterligare ett eller två år när deras tid i styrelsen eller tid som revisor har gått ut.

De som på årsmötet lägger fram vilka som ska sitta i styrelsen kallas för valberdning. Valberedningen väljs också av de medlemmar som kommit till ett årsmöte. Förutom styrelse och revisor/revisorer så lägger valberedningen även fram en person till årsmötet som är förberedd på att vara ordförande vid årsmötet.

De förslag som valberedningen lägger fram kan givetvis alltid ifrågasättas av någon medlem och en medlem kan även lägga fram ett annat förslag än de som valberedningen lagt fram för en viss plats i styrelsen.

Vill du aktivera dig i vår lokalavdelning och sitta i vår styrelse eller har då någon person som du vet skulle passa i vår styrelse så ring någon av personerna enligt ovan och prata med dem!!!